Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Poniedziałek [11.02.2019, 21:10:47]

Pod lupą, część 4 - Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o

Pod lupą, część 4 - Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o

fot. Sławomir Ryfczyński

W czwartym odcinku "pod lupę" wzięliśmy sprawozdania finansowe bardzo ważnej miejskiej instytucji jaką jest Szpital Miejski. To przedostatnia już spółka komunalna działająca w Świnoujściu, w której miasto ma 100% udziałów.

Spółką zarządza Prezes Zarządu Dorota Konkolewska. W swoim Oświadczeniu majątkowym złożonym za rok 2017 wykazała dochód w wysokości 149.401,23 zł. z tytułu pełnionej w spółce funkcji. Dorota Konkolewska jest Prezesem Zarządu spółki od 01.04.2016 r.,

W skład 3 - osobowej Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby powołane przez Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza: Bartłomiej Szablewski, Ryszard Stoltmann i Agnieszka Jagiełło. Z informacji podanej nam przez panią Prezes Dorotę Konkolewską wynika, że wynagrodzenie wraz z pochodnymi całej Rady Nadzorczej to kwota łączna 7.654,90 zł./miesięcznie - czyli 91.858,80 zł. rocznie.

Sprawozdanie finansowe złożone do KRS - za rok 2017 pokazuje, że Przychody netto ze sprzedaży produktów w roku 2017 wyniosły 21.108.180,03 zł (w roku 2016 - 19.481.226,50 zł.). Koszty działalności operacyjnej w roku 2017 wyniosły 24.760.993,77 zł (w roku 2016 - 22.710.854,53 zł.).

Strata ze sprzedaży wyniosła w roku 2017 - 3.652.813,74 zł. (w roku 2016 - 3.229.628,03 zł.). Strata z działalności operacyjnej wyniosła - 3.948.628,07 zł, w roku 2016 strata była niższa i wyniosła 3.377.374,40 zł.. Strata netto wyniosła:
(-) 3.926.551,25 zł. i była również wyższa niż w roku 2016, kiedy wyniosła (-) 3. 365.143,21 zł.

Przypomnijmy, że Szpital w Świnoujściu jest szpitalem powiatowym o I stopniu referencyjności. Głównym płatnikiem Szpitala jest NFZ. Od wielu lat świnoujski Szpital boryka się z problemami finansowymi i kadrowymi. Przypomnijmy, że w roku 2013 długi Szpitala sięgnęły ok. 16 mln. złotych! W grudniu 2013 roku Szpital został więc oddłużony przez Miasto Świnoujście oraz przekształcony w spółkę komunalną, w której miasto posiada 100% udziałów. Corocznie Miasto przekazuje Szpitalowi dopłatę w wysokości ok. 4 mln zł plus ok. 0,5 mln zł z budżetu obywatelskiego na pokrywanie strat i realizowanie programów zdrowotnych na rzecz mieszkańców Świnoujścia. W roku 2018 Szpital realizował również Bon Seniora.

Ocenę realizowanych usług szpitalnych w Świnoujściu, rozwój firmy, czy też styl zarządzania nią - tradycyjnie już pozostawiamy Państwa indywidualnej ocenie.
iswinoujscie.pl
« powrót